בשעה טובה ומוצלחת, ביום כ"ט באדר תשפ"ג (22.3.23) הופעל אתר מועצה חדש עם שפע מידע ואפשרויות לביצוע פעולות.