מכרזים פומביים

שם המכרז סוג המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מתן שירותי תובע עירוני חיצוני פומבי 34 12/06/2023 27/06/2023
עבודות לביצוע הדברת עשבייה בשטחים ציבורים ברכסים זוטא 33 08/06/2023 15/06/2023
עבודות שיפוץ בתלמוד תורה "תורת חיים" רכסים פומבי 29 30/05/2023 13/06/2023
תוספת קומה מעל גני הילדים שיר וצופיה פומבי 25 23/05/2023 05/06/2023
תוספת כיתות ספח בבית הספר תיכון בית יעקב רכסים פומבי 27 23/05/2023 05/06/2023
הספקת והתקנת מבנים יבילים פומבי 26 18/05/2023 31/05/2023
פיתוח רחוב קלרמן רכסים פומבי 21 01/05/2023 21/05/2023
עבודות גידור ברחבי היישוב רכסים זוטא 22 25/04/2023 02/05/2023
שרותי יעוץ שילוט פומבי 23 20/04/2023 07/05/2023
שצ"פ ברחוב שמעונוביץ רכסים פומבי 24 20/04/2023 16/05/2023
אספקת מבנים יבילים פומבי 16 29/03/2023 20/04/2023
מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת גיאוגרפי (GIS) זוטא 0 27/03/2023 04/05/2023
מכרז פומבי מס': 12/2023 שביל גישה בני תורה רכסים פומבי 0 01/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי מס' 14/2023 לביצוע עבודות גיזום ברחבי הישוב רכסים פומבי 0 01/03/2023 26/03/2023
מכרז מתן שירותי ייעוץ שילוט רכסים 0 01/03/2023 26/03/2023
מכרז פומבי כח אדם מס' 6/23 תפקיד אם בית במועדונית חינוך 59% משרה פומבי 0 01/03/2023 22/03/2023
מכרז פומבי מס' 2023/01 למתן שירותי ניהול וקידום פרויקטים במסגרת הסכם הגג לרכסים פומבי 0 01/01/2023 29/01/2023
מכרז פומבי מס': 02/2023 שיפוץ ושדרוג גן יונאי רכסים פומבי 0 01/01/2023 19/01/2023
מכרז פומבי 03/2023 מכרז עבודות פיתוח ברחוב הרקפות (עובדיה יוסף) חלק א' רכסים פנימי 0 01/01/2023 29/01/2023
פניה למתן שירותי ייעוץ שילוט 0 26/03/2023

חזור למכרזים פעילים