רשימת טלפונים > מועצה מקומית

 

מחלקה

טלפון ישיר

פקס

קבלת קהל

לשכת ראש המועצה יצחק רייך

048308403

8308444

בתאום עם מזכירות הלשכה

עוזר רה"מ

8308401

153-49040354

 

מזכיר המועצה

8308402

15348308400

 

מחלקת חינוך

8308411/2

9846914

 

שרות פסיכולוגי

8308413

8308436

 

בית הקשיש

8308458

 

 

מבקר המועצה

8308423

 

 

מח' גזברות

8308404

8308434

 

מח' הנדסה

8308418

8308419

 

מח' גביה-מנהלת

8308406

15348308406

יום א'-8:30-12:30 18:00-16:00

 

ימים ב'',ג', ה'- 8:30-13:00

 

יום ד'-13:00-15:00

קופה+ תשלום בכרטיס אשראי

8308407/440

 

מים

8308409

 

הנחות

8308408

 

מח' רווחה

8308415/6

9040353

יום ב' 10:00-12:00 16:00-18:00

 

יום ה'-9:00-12:00

שירות משרד הפנים

8308400

 

ראשון 16:00-18:00

רביעי 10:00-12:00

 

קידומת אזור החיוג - 04

דיווח תקלות ומפגעים 24 שעות ביממה בטלפון: 04-8308400