רשימת טלפונים > מוסדות חינוך וציבור

שם המוסד

משרד

משמר אזרחי

9849222

שיקום שכונות

9040566

מתנ"ס

9846168

ספריה

9846764

מרכז למידה

9846858

גני ילדים ות"ת "חיי תורה"

9847734

גני ילדים ות"ת "דרכי תורה"

9847495

גני ילדים ות"ת "יקירי רכסים"

9847869

גני ילדים ות"ת "מפי עוללים"

9040908

תלמוד תורה תורת חיים

9040427

בית ספר "בית יעקב"

9846480

בית ספר "אוהל שרה"

0722507086

ביה"ס "בת מלך"

9849787

קרית חינוך אור חדש

9846511

ביה"ס לחינוך מיוחד צהר לטוהר

8722526

תיכון רכסים

9040487