רישוי עסקים

"
"

מועצה מקומית רכסים מעודדת את פתיחתם של עסקים בתחום הישוב מתוך מטרה

לסייע לפרנסתם ואיכות החיים של תושבי המקום ולהגדיל את מגוון השירותים בתחומי הישוב.

במקביל המועצה רואה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי המקום המבקשים לחיות

בסביבה כפרית, שקטה נקיה, בטוחה ובריאה.

בהינתן רישיון עסק, שמירה על אורח החיים ואיכות הסביבה יהוו נדבך חשוב בשיקוליי המועצה.מחלקת רישוי עסקים במועצה עוסקת בקידום רישוי ובסיוע מול הגורמים נותני הרישוי.

מנהל המחלקה מר עמית מזרחי

קבלת קהל בימים א- ה בבניין המועצה

טלפון לתיאום 04-8308460 פקס: 04-9846914


 

 הנחיות ומידע לרישוי ברכסים

 טופס בקשה לרישיון עסק

 

 

מידע כללי

 חוק רישוי עסקים להורדה

 תקנות רישוי עסקים להורדה

 צו רישוי עסקים

מידע לציבור - רישוי עסקים באתר משרד הפנים