background

רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים במועצה עוסקת בקידום רישוי ובסיוע מול הגורמים נותני הרישוי.

מנהל המחלקה מר עמית מזרחי

קבלת קהל בימים א- ה בבניין המועצה

טלפון לתיאום 04-8308490 פקס: 04-9846914


בקרוב נעלה באתר טפסים ומידע נוסף