המועצה מתכננת גם את שכונת "רכסים צפון" שכונה הנמצאת צפונית לרכסים

בשכונה זו ייבנו עוד כ-2400 יח"ד

ויפתח שם מרכז מסחר ותעסוקה גדול שיתן מענה לרכסים ולסביבה.