גזברות

מחלקת גזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה, הן בנושא התקציב הרגיל והן בנושא ניהול פרוייקטים ( תקציב בלתי רגיל – תב"רים). במסגרת זו בונה הגזברות את תקציב המועצה, מגייסת משאבים, עוקבת אחר הביצוע ומנהלת את המשאבים הכספיים של הרשות , גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של המועצה.

תפקידי מחלקת גזברות

 • בנית תקציב המועצה ובקרתו.
 • גיוס משאבים כספיים.
 • ניהול הכספים.
 • תקציב בלתי רגיל – תברי"ם
 • קשר עם משרדי ממשלה
 • בנקים, ומוסדות.
 • תשלומי שכר ותשלומים לספקים ומוסדות שכר.
 • מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל.
 • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות שכר וגבייה.
 • אחריות על הרכש וההתקשרויות החוזיות של המועצה.
 • ביטוחים ותביעות.
 • גיבוש הצעות ייעול והרחבת מקורות ההכנסה והמימון של המועצה.
 • גביית הכנסות הרשות.

הנהלת חשבונות

המחלקה אחראית לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל, ביצוע התחשבנויות הרשות עם כל הגורמים הקשורים למועצה לרבות ספקים, מוסדות ומשרדי ממשלה, הכנת דוחות רבעוניים והכנת ניירות עבודה לדוח כספי שנתי.

שכר

מחלקת שכר אחראית להכנת משכורות לכלל עובדי המועצה והפנסיונרים. המחלקה מטפלת בדוחות למוסד לביטוח לאומי אודות תאונות עבודה, מילואים, חופשות לידה ואבטלה.
בנוסף, אחראית להכנת תשלומים לקופות גמל, ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס הסתדרות, הכנת חישובי פיצויים ויציאה לגמלאות.
המחלקה משתדלת לתת מענה לכלל העובדים הפונים לקבלת הסברים בנושאי שכר.

רכש והתקשרויות

הגזברות אחראית על פעולות הרכש וההתקשרויות השונות עם נותני השירותים והקבלנים השונים.

ביטוחים

הגזברות אחראית על כלל נושאי הביטוח, רכוש, צד ג', ביטוח תלמידים, ביטוחי נותני השירותים . והטיפול בתביעות.