background

מחלקת הנדסה

המועצה המקומית רכסים חברה בוועדה המקומית "מורדות הכרמל"

ליצירת קשר: טלפון 04-8676296 פקס: 04-8671652 

למידע אודות שעות קבלת קהל בוועדה, מערכת gis, טפסים ומידע כנסו לאתר הוועדה.

אתר ועדה מקומית "מורדות הכרמל"

 

מידע למבצעים שיפוצים - פינוי פסולת בנייה 

הכרזה על אתרים מורדים

קישור לרשימה המלאה של האתרים במשרד להגנת הסביבה