בס"ד

תחומי מאגר היועצים והמתכננים של המועצה המקומית הורחב

הינכם מוזמנים להצטרף

לפרטים במאגר יועצים – מועצה מקומית רכסים