לאחר עבודה מאומצת וממושכת של שנים

שהושקעה בתוכנית המתאר

אושרה התוכנית על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניהתוכנית המתאר היא תוכנית הקובעת את אופן פיתוח הקרקע בשטח הישוב.

אילו איזורים מיועדים למגורים, למסחר, לתעסוקה, מהו לשימוש ציבורי  ומה

לשימוש פרטי, תוכנית זו נבדקה במשך שנים רבות כדי לתת את המענה

הטוב ביותר לטובת תושבי רכסים הן בשכונות הוותיקות והן בשכונות החדשות.

תכנית מתאר