אודות המועצה

חברי המועצה

הרב יצחק רייך - ראש המועצה

הרב דן כהן - סגן ומ"מ ראש המועצה

הרב אברהם יצחק מישקובסקי

הרב שלמה הומינר

הרב נתנאל חיאק

הרב טל יואב

מר שרגא המאירי

הרב פנחס ברויאר

הרב חננאל דחבש


newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
חברי המועצה    01-08-2012
ראו את רשימת חברי המועצה...
newspaper icon
מחלקות המועצה    01-08-2012
פירוט מחלקות המועצה השונות ותפקידיהן...
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon
newspaper icon